Elenia Lämmön kaukolämmön tuotannon biopolttoaineosuus nousee yli 85%:iin uuden kattilainvestoinnin myötä. Jo ennestään yrityksemme uusiutuvien polttoaineiden osuus on korkealla tasolla.

Elenia Lämmön kaukolämmön tuotannossa biopolttoaineosuus on yksi Suomen korkeimmista, 70%. Korkea biopolttoaineosuus tarkoittaa erittäin vähäisiä CO2 -päästöjä eli olemme määrätietoisella investointiohjelmalla vähentäneet fossiilisen polttoaineen käyttöä ja tehneet vahvaa ilmastonmuutoksen torjuntatyötä.

Lisäksi biopolttoaineen käyttö tuo työtä lähialueelle, sekä metsään että logistiikkaketjuihin. Samalla kansallisesti polttoaineiden tuonti vähenee. Tämä vahvistaa sekä polttoaineomavaraisuutta että kauppatasettamme.

Hyvin hoidettu metsä sitoo runsaasti hiilidioksidia. Metsän hyvä hoito ja kohiseva kasvu edellyttävät harvennushakkuita. Biopolttoainepohjainen kaukolämpö on hyvä kumppani myös metsän hoidolle – mikä olisikaan parempi lähialueiden hakkuutähteiden käyttökohde kuin lämmön ja sähkön tuotanto.

Uusi investointi edistää ympäristövastuuta

Elenia Lämpö on päättänyt investoida Hämeenlinnassa Vanajan voimalaitokselle uuteen biopolttoainelaitokseen, jossa kattilan teho on 35MW ja lisäksi savukaasupesuri tuo vielä 10MW lisää tehoa. Investoinnin arvo on noin 30M€.

Vanajan kattilainvestoinnilla edelleen nostamme biopohjaisen kaukolämmön tuotantoa, uusi kattila mahdollistaa voimalaitoksen siirtymisen jopa 100% biopolttoaineeseen ja siten maakaasun ja turpeen käyttö Hämeenlinnassa jää hyvin vähäiseksi. Viimeiset kivihiilirekathan tulivat Vanajalle vuonna 2005. Biopolttoainekattilan savukaasupesurilla lisätään laitoksen energiatehokkuutta huomattavasti eli samalla polttoainemäärällä tuotetaan entistä enemmän lämpöä.

Kun tämä investointi ovat täydessä käytössä vuonna 2021 nousee Elenia Lämmön kaukolämmön biopolttoaineosuus jo yli 85%:in.

Anne Piispanen

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne Piispanen on Elenia Lämmön tekninen johtaja ja vastaa mm investoinneista, polttoainehankinnoista ja ympäristöasioista.