Puun ja turpeen polttoainemarkkinoiden ennustettavuus ei ole ainakaan helpottunut alkaneen terveys- ja  talouskriisin aikana.

Polttoaineen toimittajat ennakoivat parhaansa mukaan asiakkaidensa ostotarpeita. Kaukolämmön polttoaineen tarve seuraa tietysti lämpötilaa, mutta kilpailijoiden tilannetta ja kilpailevan polttoaineen kilpailukykyä seurataan vähintään yhtä tarkasti.

Metsäteollisuus käyttää tarvitsemansa puun maksimaalisesti itse omien prosessiensa lämmöntarpeen verran. Purkupuun ja muun kierrätyspuun käyttö seuraa rakennusalan- ja yleistä taloudellista tilannetta. Kuormalavojen määrä on hyvä yleinen talouden signaali. Hakkuutähteen käyttö seuraa sahauksen aktivisuutta, joka nyt näyttää heikentyneen sahalakkojen ja koronan seurauksena. Suunta ei näytä ainakaan kovin nopeasti palaavan normaaliksi.

Sivutuotteiden ja hakkuutähteiden tarjonnan väheneminen tuntuvat todennäköisesti ensi talvena ja tilalle tarvitaan turvetta, pienpuuta ja tuontipuuta, jota todennäköisesti käytettiin tänä talvena melko reippaasti.

Turpeen poliittinen vastatuuli oli hallituksen alkutaipaleella kova, mutta korona antaa aihetta miettiä muitakin perspektiivejä ainakin tilapäisesti.

Päästökauppa on koronan seurauksena hiljentynyt ja 25 euron hinnasta on pudonnut muutama euro pois. Tämä merkitsee halvempaa fossiilisten polttoaineiden ja turpeen käyttöä verrattuna viimeisen vajaan kahden vuoden hintatasoon. Vaikka kyseessä on ehkä lyhytaikainen häiriö, se vaikuttaa nopeasti polttoainevalintoihin, mikäli haluttua polttoainetta on tarjolla.

Päästökauppahinnan hetkellisellä laskulla ei ole pitkään jatkuvia kaupallisia vaikutuksia. Oikeista työpaikoista halutaan kuitenkin pitää kiinni, kun Suomen talous lähtee vauhdilla alamäkeen ja lainarahat on käytetty.

Lisätiedot: Tage Fredriksson, 040 511 2246, tage.fredriksson(a)bioenergia.fi

Artikkeli on lyhennelmä Bioenergia 2/2020 -lehdessä julkaistusta artikkelista.