Kestävyyskriteerien toimeenpanon valmistelu on edennyt melko hitaasti. Hallituksen esityksen käsittely eduskunnassa on valmistunut ympäristö- sekä maa- ja metsätalousvaliokunnissa, jotka jättivät lausunnon talousvaliokunnalle. Talousvaliokunta on myös jo järjestänyt asiantuntijakuulemisen ja mietintöä odotetaan parin viikon sisällä.

Maa- ja metsätalousvaliokunta korosti lausunnossaan, että ”lain toimeenpanossa ja siihen liittyvässä alemman asteisen sääntelyn ja ohjeistuksen valmistelussa on tärkeää huolehtia yhteistyöstä biopolttoaineiden arvoketjun eri toimijoiden ja viranomaisten välillä, mukaan lukien tarvittaessa myös maanomistajat.” Valiokunta painotti myös, että ”Luomalla edellytyksiä puuta jalostavan teollisuuden investoinneille lisätään myös puupohjaisen energian tuotantoedellytyksiä, sillä uusiutuvaa energiaa tuotetaan tyypillisesti osana jalostusprosessia.”

Ympäristövaliokunnan lausunto oli osin yleiskriittinen bioenergiaa kohtaan. Valiokunta esimerkiksi korosti, ”että biomassaa tarvitaan lyhyellä aikavälillä korvaamaan fossiilisia polttoaineita, mutta hiilineutraaliuden saavuttaminen tulee edellyttämään siirtymistä polttoon perustumattomiin teknologioihin.”

Hallituksen esitys sekä valiokuntien lausunnot löytyvät täältä.

Lain valmistuttua työ- ja elinkeinoministeriö valmistelee yhdessä Energiaviraston kanssa lain nojalla tarkentavan asetuksen ja Energiavirasto vielä toiminnanharjoittajille suunnatun ohjeen.

Energiavirasto järjestää infotilaisuuden uusiutuvan energian direktiivin kestävyyskriteerien kansallisesta toimeenpanosta 12.11.2020 klo 13. Infotilaisuudessa esitellään kestävyyslainsäädännön keskeisimmät muutokset sekä toimeenpanoon liittyvät aikataulut toiminnanharjoittajien näkökulmasta. Tilaisuus järjestetään maksuttomana webinaarina, ilmoittautuminen: kestavyyskriteerit(a)energiavirasto.fi

EU-tasolla konsultti on saanut valmiiksi raporttinsa toimeenpano-ohjeista ja komissio vielä tarkastaa raporttia. Odotettavissa on, että lähiviikkoina komissio julkistaa raportin sekä luonnoksen toimeenpanoasetuksesta julkista konsultaatiota varten. Näin ollen komission toimeenpanoasetus annetaan todennäköisesti vasta joulukuussa, mikä hidastaa myös mahdollisuutta kotimaisen toimeenpanon viimeistelyyn.

Lisätietoja: Hannes Tuohiniitty, 040 194 8628, hannes.tuohiniitty(a)bioenergia.fi