Taloustutkimuksen tuore selvitys turvealalla toimivien yritysten menetyksistä energiaturpeen tuotannon nopeassa alasajossa kertoo alan kohtaamasta ahdingosta. Nyt on etsittävä kiireesti keinoja, jotta turvealan yritykset voisivat pysyä elinvoimaisina ja pääsisivät aikanaan kiinni myös oikeudenmukaisen siirtymän rahoitukseen.

Taloustutkimus selvitti turvealalla toimivien yritysten menetyksiä energiaturpeen tuotannon nopeassa alasajossa. Tilastokeskuksen keräämään alan yritysten tilinpäätösaineistoon perustuva selvitys kertoo selkeästi ahdingosta. Bioenergia ry:n toimialaseurannan ja AFRYn selvityksen mukaan energiaturpeen käyttö laskee noin 75 prosenttia vuoteen 2025 mennessä päästöoikeuden hinnan ja energiaturpeen veronkorotuksen myötä. Päästöoikeuden hinta on joulukuussa kohonnut uudelleen yli 30 euroon hiilidioksiditonnia kohden. Syyskuussa tehdyllä linjauksella turpeen energiavero lähes kaksinkertaistetaan vuoden 2021 alusta.

Taloustutkimuksen selvityksen mukaan Suomen turvetuotannossa toimii 442 yritystä ja turpeen kuljetuksessa arviolta 75 yritystä. Nämä yritykset työllistävät suoraan 1 700 työntekijää ja kerrannaisvaikutukset huomioiden noin 3 500 työntekijää. Alan yritykset tekivät liikevoittoa 46 miljoonaa euroa vielä vuonna 2018. Lähivuosina energiaturvetuotannon merkittävällä vähentymisellä on merkittävät vaikutukset turvealan työllisyyteen ja alan yrityksiin. Energiaturvesoiden sekä tuotanto- ja kuljetuskaluston arvot tulevat laskemaan merkittävästi nykyisestä. Varovaisesti arvioituna alan yritysten menetykset ovat yli 800 miljoonaa euroa.

Ennakoitua nopeampi luopuminen energiaturpeesta ei saa aiheuttaa turvealalla tällä hetkellä toimiville yrityksille sellaista romahdusta, joka vie pohjan tulevaisuudelta.

– Turvealan yrittäjien ja työntekijöiden pitäisi tuntea olevansa aidosti osallisia ja reilun siirtymän toteuttajia. Tarvitaan oikeudenmukaista sillanrakentamista työstä työhön ja uuteen yrittäjyyteen myös kansallisilla toimilla. EU:n tarjoaman oikeudenmukaisen siirtymän mekanismin (JTM:n) keinot viipyvät eivätkä täysin sovellu alan yritysten vaatimiin akuutteihin tarpeisiin. Onkin etsittävä kiireesti keinoja mm. kansallisessa turvetyöryhmässä, jotta turvealan yritykset voisivat pysyä elinvoimaisina ja pääsisivät aikanaan kiinni myös oikeudenmukaisen siirtymän rahoitukseen, toteaa Bioenergia ry:n toimitusjohtaja Harri Laurikka.

Alalla toimivat yritykset ovat tyypillisesti moniosaajia ja -taitoisia, joilla on halua ja kykyä muutokseen. Merkittävän tulonlähteen nopea poistuminen ilman näkymää uudesta haittaa kuitenkin monella tavoin hallittua siirtymää. Taloustutkimuksen selvitys rajautuu suoraan turvealan tuotannollisiin ja kuljetusyrityksiin eikä tarkastele vaikutuksia muihin läheisiin toimialoihin, kuten kauppaan, metallialalle, tai konsultointiin. Se ei myöskään ota huomioon, miten paljon valtion ja kuntien kokonaisverotulot tosiasiallisesti vähenevät.

Alan tarjoamat suorat työpaikat etenkin nuorille ovat olleet siellä, missä muita työtilaisuuksia ei ole liiemmälti tarjolla. Monille nuorille kesä turvetuotannossa on ollut ensimmäinen työpaikka ja tukenut kasvua työelämään.

Lisätietoja:

Hannu Salo, toimialapäällikkö, 040-5022542, hannu.salo(a)bioenergia.fi