Hiilensidonta 2021 –tapahtuman aamupäivä päättyi kahteen haastatteluun, joissa tilaisuuden juontaja Petteri Lillberg Demos Helsingistä keskusteli Syke:n tutkimusprofessori Martin Forsiuksen kanssa IBC Carbon -hankkeesta sekä Stockholm Exergin kehityspäällikkö Fabian Levihnin kanssa yhtiön hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin hankkeesta. 

Tutkimusprofessori Martin Forsius Syke:stä kertoi haastattelussa IBC Carbon -hankkeesta ja sen mahdollisuuksia tuoda hiilensidonnan lisäisyyttä monimuotoisuuteen liittyvässä maanhankinnassa ja monimuotoisuuttaa lisäävässä toiminnassa. Hanke tukee myös tietopohjallaan maankäytön suunnittelua. 

Stockholm Exergin kehityspäällikköä Fabian Levihniä haastateltiin aamupäivän viimeisessä esityksessä. Yhtiö on toteuttamassa hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin hanketta, jolla Värtanin bioenergiaa jo tällä hetkellä tuottava ja meren rannassa, tiiviillä kaupunkialueella sijaitseva voimalaitos aiotaan muuttaa hiilinegatiiviseksi 2025 mennessä. Yhtiö on testannut hiilidioksidin talteenottoa jo vuodesta 2019 alkaen. Hiilidioksidi aiotaan kerätä savukaasuista talteen ja siirtää laivakuljetuksin varastointikohteisiin, joista ainakin yksi on Norjan Longship-hanke. Voimalaitoksen BECCS-hankkeen hiilinielupotentiaali on 800 000 tCO2/a, jota voi verrata vaikkapa Suomen tieliikenteessä tavoiteltuihin päästövähennyksiin.  

BECCS-teknologialla aikaansaadut hiilinielut ovat vielä kalliita, jos yksikkökustannuksia verrataan EU:n päästöoikeuksien hintoihin. Sen sijaan ne eivät ole kalliita, jos vertailukohtana ovat taakanjakosektorilla monissa maissa paraikaa toteutettavat päästövähennykset. Mielenkiintoinen vertailukohta on vaikkapa liikennesektori, jossa päästövähennysmahdollisuuksien löytäminen on ollut haastavaa ja kustannustasot korkeita. Stockholm Exergi pitää BECCS-teknologiaa kustannustehokkaana tapana vähentää päästöjä. 

Yhtiö on hakenut EU:n innovaatiorahastolta hankkeelle tukea ja pääsi hankehaun toiselle kierrokselle. Toinen tärkeä rahoituskanava hankkeelle ovat Ruotsin valtion negatiivisten päästöjen hankkeille järjestämät tarjouskilpailut. 

Tutustu Forsiuksen ja Levihnin haastatteluihin tarkemmin tilaamalla Hiilensidonta 2021 -tapahtuman tallenne!