Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040, 1. vaiheen kaavaluonnos 26.4.2021