Suomen metsäkeskuksen Yrityspalvelut tekee maksuttomia yrityskäyntejä metsä-, puutuote-, luonto- ja matkailualan yrityksiin vuosittain noin 800 kpl. Siirtyminen turpeesta kotimaiseen hakkeeseen vaatii ponnisteluja. Metsäkeskuksen yritysneuvonta voi auttaa. 

Tavoitteena keskusteluissa on pohtia yhdessä yrityksen kanssa yrityksen kehittämisen suuntaviivoja, mihin liiketoimintaa tulisi kehittää ja millä keinoin yritys voisi Metsäkeskuksen tukemana tavoittaa kasvutavoitteensa.  

 Turpeen alasajo lisää kysyntää 

Fossiilisiin polttoaineisiin ja turpeeseen perustuvaa tuotantoa korvataan hiilineutraaleilla polttoaineilla läpi koko Suomen. Kotimaisen metsäenergian käyttö tulee turpeen alasajon takia väistämättä kasvamaan, vaikka ulkomaisiakin jakeita tullaan käyttämään energiantuotannossa.  

Energiakäyttö tukee tukinkasvatusta 

Hoitamalla nuoria hoitamattomia metsiä viimeistään ensiharvennusvaiheessa, saadaan pelastetuksi tulevaisuuden tukkipuut ja samalla voidaan kerätä pieniläpimittainen energiapuu korjuun yhteydessä lämmöntuotantoon. Metsäenergian polttoainehuolto kehitetty metsäkeskuksen kanssa. 

Lue lisää: Suomen metsäkeskuksen yrityspalvelut 

 

Teksti on lyhennelmä Suomen metsäkeskuksen Marko Ämmälän kirjoituksesta, joka julkaistiin Bioenergia-lehdessä 3 / 2021. Kuva: Tage Fredriksson