EU:n kestävän rahoituksen taksonomiasta pohjustanut valtiovarainministeriön neuvotteleva virkamies Milla Kouri kertoi taksonomian valmistelutilanteesta. Parlamentti hyväksyi taksonomian ilmastokriteerit lokakuun alussa. Neuvostossa asiaa vielä käsitellään, mutta vahvistettu määräenemmistö eli 72 % äänistä edellytetään, että Neuvosto voisi hylätä komission delegoidun asetuksen. Kestävän rahoituksen foorumin luonnos luontokriteereiksi oli juuri lausunnolla. 

”Taksonomia tulee olemaan kanssamme jatkossa”

Kouri korosti, että taksonomia vaikuttaa jatkossa kaikkeen toimintaan tavalla tai toisella. Vaikka se ei velvoita kuin pörssiyrityksiä, niin ne tulevat pyytämään muilta yrityksiltä ketjussa alaspäin tietoja ja todisteita, joihin perustavat oman raportointinsa. 

Kouri kertoi, että oli juuri kuullut, että EU:n kestävän rahoituksen foorumi on valmistautumassa jo tekemään tarkastuskierroksen ilmastokriteereihin, kunhan ensin saavat esityksen luontokriteereistä valmiiksi.

Vastuullisuus on globaali trendi

Pankkitoimijan näkökulman taksonomiaan toi Nordean Veronica Palmgren. Hän painotti, että vastuullisuus on globaali trendi ja pankeilta vaaditaan vastuullisuutta  lakien velvoittamina, mutta myös asiakkaiden kautta. Myös Euroopan keskuspankki EKP asettaa tavoitteita. Pankit pitävät siitä, että taksonomiasta on hyvin selkeät kriteerit.  

Nordealla on tehty vastuullisuusstrategia 2021. Siinä tavoitteena on puolittaa oman toiminnan päästöjä 50 % 2030 mennessä ja asiakkaiden rahoitetuissa hankkeissa 40-50 %. Koko toiminnan hiilineutraalisuus on tavoitteena saavuttaa 2050. 

Käytännössä taksonomiaan liittyy melkoisesti epävarmuutta, Palmgren toteaa. Markkinoilla olevasta datasta ei selviä taksonomianmukaisuus, vaan tietoa tarvitaan yrityksiltä. Aina ei selviä edes työpöytätyönä, että miltä osin yrityksen toiminta kuuluu taksonomian alle. 

Palmgren korosti, että vaikka toiminta ei vielä ole taksonomian mukaista, voi Nordea rahoittaa tavoitteellista toimintaa niin, että yritys voi pyrkiä toiminnan taksonomianmukaisuuteen, vaikka viiden vuoden tähtäimellä ja pankki voi rahoittaa sitä siirtymää.  

 

Jos et osallistunut Bioenergiapäivään, voit tilata tapahtuman tallenteen: Lue lisää!