Turvetta tuotettiin kuluneena kesänä kolmanneksen vähemmän kuin vuonna 2020 suotuisista tuotanto-olosuhteista huolimatta. Varastoaumoihin ja suoraan kulutukseen nostettiin yhteensä 6,2 miljoonaa kuutiometriä eri turvetuotteita. Tästä energiaturpeen osuus oli 43 % ja muiden turvetuotteiden 57 %. Jyrsinpolttoturvetta saatiin 2,2 TWh ja palaturvetta 0,6 TWh:n verran.

Tuoreet turvetuotannon luvut julkistettiin Bioenergia ry:n Turvepäivässä tänään Tampereella. Seminaarin avannut Neova Oy:n turvetuotannosta vastaava johtaja, Bioenergia ry:n turvevaliokunnan puheenjohtaja Pasi Rantonen nosti esiin alan hallitsemattoman muutoksen ja tästä aiheutuvat monet ei-toivotut seuraukset. Tällä hallituskaudella alan kokonaistyöllistävyydestä on kadonnut vähintään 2000 henkilötyövuotta. Paljon puhuttu oikeudenmukainen siirtymä ei näytä toteutuvan, ja alalle luvatut tukitoimet ovat myöhässä tai vesittymässä kokonaan.

– Kannamme suurta huolta yrittäjien selviämisestä tässä erittäin haasteellisessa tilanteessa. Tuotannon vähetessä tulot vähenevät ja luvatut tukitoimet viipyvät edelleen, toteaa Pasi Rantonen.

Rantosen mukaan turvetuotannon kokonaispäästöt romahtavat viime vuosikymmenen lopun tasolta viidesosaan jo vuoteen 2025 mennessä, kun hallitusohjelma asetti tavoitteeksi turpeen päästöjen vähintään puolittumisen vuoteen 2030 mennessä. Merkittävin syy tuotannon ja käytön vähenemiseen on päästöoikeuden hinnan kipuaminen yli 60 euron tason ja vuoden alusta voimaan astunut turveveron korotus.

Turpeen kysyntä kasvualustoihin, kuivikkeiksi, kompostin seosaineiksi, aktiivihiileksi ja moniin muihin käyttötarkoituksiin jatkuu vahvana kotimaassa ja maailmalla. Tätä kehitystä vastaan sotii EU:sta tuleva ja kotimainen regulaatio ja investointiympäristön sumeneminen.

– Monilta osin ominaisuuksiltaan korvaamattoman turpeen tuotannon mahdollisuuksien eteen tarvitaan jatkossa ennakkoluulottomuutta, lisää tutkimustyötä ja ratkaisuhakuisuutta sekä laajaa ja uudistuvaa edunvalvontaa, korostaa Rantonen.

Pikaisia toimia ja hallinnollisten menettelyjen sujuvoittamista tarvitaan samaan aikaan lähivuosina, kun turvetuotannosta poistuvat tuhannet hehtaarit saadaan nopeasti seuraavaan maankäyttöön hiilinieluiksi – metsiksi, monimuotoisiksi kosteikoiksi ja vaikkapa uusiutuvan energian tai raaka-aineiden tuotantoalueiksi.

Lisätietoja: toimialapäällikkö Hannu Salo, 040 5022542, etunimi.sukunimi@bioenergia.fi