Bioenergian käytön taloushyödyt EU:lle tulevat entistä vahvemmin esiin maanantaina julkaistussa selvityksessä. 

Bioenergian käyttö lisääntyisi EU-alueella keskimäärin 2 % vuodessa asettuen noin 220 Mtoe tasolle 2050, jolloin EU pyrkii viimeistään saavuttamaan hiilineutraaliuden. Nykytasolla käyttö on 130 Mtoe. Jokainen Mtoe lisäys bioenergiaa tuottaisi 261 M€ lisäyksen BKT:hen ja lisäisi työllisyyttä yli 5100 henkilötyövuotta, selvityksessä arvioidaan. 

Kansainvälinen konsulttitoimisto Deloitte tarkasteli bioenergian taloudellista ja päästöjen vähennysroolia vuoteen 2050 mennessä. Pohjatietoina Deloitte käytti EU:n tuottamia tilastoja yrityksistä sekä komission teettämiä vaikutusten arviointeja.  

Nykytilanteessa (2019 tiedot) bioenergia tarjoaa työtä lähes 800 000 henkilötyövuotta eurooppalaisille. Huomionarvoista selvityksen mukaan on, että Eurooppa on globaalissa kärjessä koko bioenergian tuotantoketjun teknologioissa ja yrityksissä.  

Toimiala lisäksi vähentää energiajärjestelmän päästöjä EU:ssa fossiilisiin verrattuna 290 Mtn CO2 (ei sisällä maankäyttösektoria), mikä vastaa 8 % EU:n kokonaispäästöistä. Vuonna 2050 päästövähennys voisi olla nykyskenaariolla 487 Mtn CO2. Tähän eivät selvityksen mukaan sisälly negatiivisten päästöjen teknologiat, joita bioenergian tuotantoon voidaan tulevaisuudessa yhä enemmän liittää. 

Deloitte teki selvityksen alan eurooppalaisen kattojärjestön Bioenergy Europen toimeksiannosta. 

Selvitys saatavilla: Towards an Integrated Energy System: Assessing Bioenergy’s Socio-Economic and Environmental Impact – Bioenergy Europe 

 

Lisätietoja: Hannes Tuohiniitty, toimialapäällikkö, 040 194 8628, hannes.tuohiniitty(a)bioenergia.fi