Yhteenveto tammi-kesäkuusta 2022 

Kun vuosi 2022 alkoi, odotus oli, että nyt käännytään koronan jälkeen vähitellen maailmassa valoa ja uutta nousua kohti.  

Vähänpä tiesimme. Venäjän sota Ukrainassa on dominoinut vuotta ja mullistanut energiamarkkinat. Silti EU:n ja Suomen isoja kehityssuunnitelmia energiajärjestelmässä on viety suunnitelmien mukaan eteenpäin – mukaan on tullut vain uusia mausteita huoltovarmuuden turvaamisessa. Bioenergia ry:n toimistolla on pyritty sopeutumaan uuteen tilanteeseen ja yritetty luoda tilanteeseen ja sen vaikutuksiin ymmärrystä sekä kommunikoida sitä sidosryhmillemme. Kokonaisuudessaan sodalla on ollut kiihdyttävä vaikutus bioenergia-alaan, ja se on näkynyt myös toimiston työssä.

Bioenergia-lehti siirtyi verkkoon

Aivan vuoden alussa työlistallamme isona asiana oli Bioenergia-lehden siirtyminen verkkojulkaisuksi. Ehdimme julkaista uuden verkkolehden 17.2. noin viikkoa, ennen kuin Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Sähköinen lehtemme on saatu hyvin käyntiin ja juttuja julkaistaan nyt juoksevasti verkkoon. Kuukausittaiset koosteet ovat lisänneet myös sähköisten uutiskirjeidemme määrää. Lehdelle perustettiin omat sosiaalisen median kanavat Twitteriin ja LinkedIniin. 

Kevään tapahtuma keskittyi hiilensidontaan

Keväällä iso työ toimistolle oli myös MTK:n ja Energiateollisuus ry:n kanssa toteutettu Hiilensidonta 2022 -tapahtuman valmistelu. Olimme ylpeitä tapahtuman monipuolisesta kattauksesta ja tuntui, että myös osallistujat arvostivat sitä. Olimme huhtikuussa mukana myös Energiayrittäjyyspäivien valmistelussa. 

Paneelikeskusteluja puoluekokouksissa

Kesä-toukokuussa osallistuimme yhdessä Suomen Tuulivoimayhdistys ry:n ja Paikallisvoima ry:n kanssa kolmeen puoluekokoukseen: vihreiden kokoukseen Joensuussa, keskustan kokoukseen Lappeenrannassa sekä kokoomuksen kokoukseen Kalajoella. Puolueet tähtäävät jo ensi kevään vaaleihin ja halusimme olla osaltamme mukana. Järjestämämme energiateemaiset paneelikeskustelut kokosivat hyvin kuulijoita. 

Paljon kuulemisia ja lausuntoja

Perustoiminnassamme huomionarvoista keväällä on ollut virallisten kuulemisten suuri määrä eduskunnassa. Monet hallituksen ja EU:n hankkeet ovat saapuneet eduskunnan käsiteltäväksi ja siinä myös lausuntopyyntöjä tulee runsaasti. Somen puolella otimme käyttöön yhdistyksen tilin myös LinkedIn-alustalla, mikä on lisännyt yhdistyksen some-näkyvyyttä.  

Harri Laurikka, toimitusjohtaja