Turpeen nykyinen tuotantokapasiteetti tarvitaan osaksi toimitus- ja huoltovarmuutta tuleville vuosille. Tätä tukevia päätöksiä on välttämätöntä tehdä vielä tämän vuoden aikana, jotta alalle saadaan selkeä riittävän pitkä näkymä eikä kotimaista huoltovarmuuspolttoainetta menetetä lopullisesti. Energiaturpeella on mahdollista vähentää fossiilisten tuontipolttoaineiden käyttöä, edesauttaa puun riittävyyttä, pienentää kuluttajien energialaskua ja hillitä inflaatiota. 

Ukrainan sodan aiheuttama eurooppalainen energiakriisi ja keskeytynyt puun tuonti Venäjältä edellyttävät määrätietoista ohjelmaa kotimaisten energialähteiden lisähyödyntämiseen useammaksi vuodeksi. Nykytilanteessa on vaikea ennustaa, miltä esim. lämmityskausi 2024/2025 näyttää. Polttamista korvaavat uudet energiaratkaisut eivät lähivuosille ehdi, ja energiapuun saatavuutta rajoittavat tällä hetkellä monet syyt ja riittävyyteen liittyy riskejä tulevina talvina. Näiden syiden takia turve on välttämätön osa sekä toimitus- että huoltovarmuuttamme useiden tulevien vuosien ajan. Turpeella on mahdollista vähentää fossiilisten tuontipolttoaineiden käyttöä, edesauttaa puun riittävyyttä, pienentää kuluttajien energialaskua ja hillitä inflaatiota.  

Kovilla pakkasilla yhteistuotannon (CHP) sähköntuotannon osuus on n. 25 % kotimaisesta sähköntuotannosta. On syytä huomata, että mahdollisessa polttoainepulassa tämän tuotannon osuus leikkautuu voimakkaasti, kun kaupunkien ja teollisuuden CHP-laitokset joutuvat priorisoimaan lämmöntuotantoa.  

Osana toimitus- ja huoltovarmuutta tarvitaan tuleville vuosille koko turpeen nykyinen tuotantokapasiteetti ja tätä tukevia päätöksiä tarvitaan vielä tämän vuoden aikana, jotta alalle saadaan uskottava näkymä. Muutoin alan alasajo jatkuu, loputkin yrittäjät kaikkoavat ja suonpohjien seuraavan maankäytön mahdollisuudet kaventuvat. Samalla menetettäisiin lopullisesti kotimainen huoltovarmuuspolttoaine, johon meillä ei nykyisen energiakriisin keskellä ole varaa. Nyt täytyy nopeasti laatia energiaturpeen tuotantoa määrittelevät kestävät linjaukset vähintään kahden seuraavan hallituskauden ajaksi.  

Päättynyt turvetuotantokausi 2022 näyttää tuottavan pettymyksen monelle. Tuotantoa on rajoittanut energiaturpeen kysynnän väheneminen päästökaupan kustannusten nousun ja verotuksen myötä sekä alan näkymien synkkeneminen. Tämä näkyy alan yrittäjien ja kuljettajien pakona sekä tuotantokelpoisten alueiden lepuuttamisena. Lisäksi kesän säät eivät suosineet turvetuotantoa, joten kevään realistisista tavoitteistakin joudutaan tinkimään.  

Energiaturpeen kilpailukykyä tulee parantaa määräajaksi eri politiikkatoimista johtuvien kustannusten pienentämiseksi. Käytön väheneminen olisi näin hallittua ja tukisi oikeudenmukaista, resurssiviisasta siirtymää. Tärkeintä on kuitenkin luoda alalle selkeä, riittävän pitkä näkymä, joka antaa alan toimijoille varmuuden lähivuosien toimintaympäristöstä, jotta he uskaltavat investoida ja työllistää. Nämä toimenpiteet eivät vaaranna Suomen hiilineutraaliustavoitetta vuoteen 2035 mennessä. Näin päästäisiin myös hallitusohjelman alkuperäiseen tavoitteeseen puolittaa energiaturpeen käyttö vuoteen 2030 mennessä, kun tavoite täyttyi jo tällä hallituskaudella.  

Lisätietoja: Hannu Salo, toimialapäällikkö, Bioenergia ry, etunimi.sukunimi@bioenergia.fi, 040 5022542