Juuri sovittua jakeluvelvoitetta ei pidä sormeilla, jotta päästöt eivät lisäänny ja uusiutuvan polttoaineiden tuottajien toimintaedellytykset heikkene. Jos kohonnutta polttoaineiden hintaa halutaan kompensoida, tulisi Bioenergia ry:n mukaan tarkastella esimerkiksi mahdollisuuksia verotuksessa. 

Vaikka eduskunta vasta pari kuukautta sitten vahvisti lain uusiutuvien polttoaineiden käytön edistämisestä, vaalien alla on esitetty uusiutuvien polttoaineiden jakeluvelvoitteen alentamisen jatkamista vuoden 2023 jälkeen. Se lisäisi tavoitteiden vastaisesti välittömästi liikenteen päästöjä, jatkaisi fossiiliriippuvuutta ja veisi uskottavuutta kansalliselta ilmastopolitiikalta. Esitykset perustuvat polttoaineen hinnan tasoon, joka on noussut Venäjän hyökkäyssodan takia.  

– Taakanjakosektorin päästöjä ei voida kasvattaa Suomeen kohdistuvien ja jo hyväksymiemme velvoitteiden takia. Tilanne on nyt jo vakava useasta syystä: hiilinieluista ei saatane toivottua helpotusta, ajoneuvojen uusiutumisvauhti on jäänyt odotuksista ja uuden EU-päästökaupan todelliset vaikutukset päästöihin ja poliittiset seuraukset ovat hyvin epävarmoja. Jakeluvelvoitteen alentaminen tässä tilanteessa olisi virhe, toteaa Bioenergia ry:n toimitusjohtaja Harri Laurikka. 

Bioenergia ry:n mukaan kuluttajien huutoon kannattaa vastata esimerkiksi verotuksen keinoin lisäämättä päästöjä ja heikentämättä uusiutuvien polttoaineiden tuottajien toimintaedellytyksiä. Biokaasun lisääminen jakeluvelvoitteen piiriin on lisännyt kiinnostusta tuottaa biokaasua liikennekäyttöön, mutta esitykset jakeluvelvoitteen muuttamisesta veisivät kehitystä päinvastaiseen suuntaan. 

Taakanjakosektorin päästöjen vähentämiseksi on voimassa sitova eurooppalainen lainsäädäntö, jonka merkittävästä tiukentamisesta myös Suomen osalta on juuri alustavasti sovittu marraskuussa 2022 ja joka tarkastelee päästöjä kumulatiivisesti 2020-luvulla. Tämä tarkoittaa, että liikenteen päästöjä ei voi holtittomasti kasvattaa. 

Päätös alentaa jakeluvelvoitetta 2022-2023 on lisännyt päästöjä vähintään 800 000 t/v ja alentamisen jatkaminen lisäisi kumulatiivisesti päästöjä seuraavina vuosina. Ne tulisi seuraavina vuosina korvata – pahimmassa tapauksessa rangaistuskerrointa 1,08 soveltaen. Jakeluvelvoitteen alentamista 2022-2023 jouduttiin jo korjaamaan korottamalla jakeluvelvoitetta 2024 alkaen kohti vuoden 2030 tavoitetta 34 prosenttia polttoaineiden energiasisällöstä.  

Päästötavoite on karkaamassa myös heikon autokaupan takia. Sähköisellä tieliikenteellä on huomattava rooli liikenteen päästöille jo tällä vuosikymmenellä, ja sähköautojen markkinaosuudet ovat kehittyneet suotuisasti. Uusien autojen rekisteröintimäärät ovat kuitenkin ongelma. Uusia autoja rekisteröitiin 2022 vain 81 698. Rekisteröintimäärän tulisi olla yli 140 000 autokaluston ikärakenteen parantamiseksi. Tämänkin vuoden ennuste jää selvästi tämän alle. 

Uusiutuvien polttoaineiden osalta tuotannossa ei ole havaittu pullonkauloja. Markkinat ovat toistaiseksi toimineet ja tuotteita on ollut tarjolla. Jakeluvelvoitteen jatkuva säätäminen kuitenkin vähentää luottamusta järjestelmään ja suomalaisen ilmastopolitiikan uskottavuutta laajemmin.  

Jakeluvelvoitteen korotuksen vaikutus 2024 on TEM:n arvion mukaan noin 23 c/l. Bioenergia ry on jo pitkään esittänyt, että on vähennettävä fossiilisten tuontipolttoaineiden käyttöä. Samalla tulee edistää kaikkien korkeaseosbiopolttoaineiden, biokaasun ja muiden uusiutuvien käyttöä myös jakeluvelvoitteen piirin ulkopuolella. Päästöjen vähentämisen velvoite liittyy myös EU:lta saadun elpymisrahoituksen käyttöön. 

Lisätiedot: Tage Fredriksson, toimialapäällikkö Bioenergia ry, 040 511 2246, tage.fredriksson(a)bioenergia.fi