EU:n ilmastolain mukaisesti unionin 2040-ilmastotavoite tullaan julkistamaan keväällä 2024. Se on EU:n keskeinen ilmastopolitiikkaa muovaava keskipitkän aikavälin tavoite ja nykyisen komission viimeisimpiä maaliin saatettavia esityksiä.  

EU:n ilmastolaissa on jo määritelty 2030-tavoite (-55 %) ja 2050 ilmastoneutraaliustavoite. Nyt määriteltävä 2040-tavoite luo tiekartan näiden tavoitteiden välille ja tuo täten tarpeellista ennustettavuutta toimijoiden suuntaan. Tavoite tulee sisältämään ilmastobudjetin vuosien 2030–2050 välille. Tällainen työkalu otetaan ensimmäistä kertaa käyttöön EU-tasolla. Jäsenmaissa on ollut näitä käytössä jo pidempään.  

Tavoitteen valmistelut ovat jo käynnissä ja valtaosa niistä tapahtuu 2023 aikana. European Scientific Advisory Board on Climate Change julkaisi tammikuussa alustavia suosituksia. Ryhmältä on tulossa määrällisiä ohjeistuksia päästövähennysten ja hiilenpoistojen osalta vuoden 2023 puoliväliin mennessä.  

2040-tavoite tulee merkittävästi määrittelemään mm. sen, kuinka hiilenpoistoja ohjataan seuraavan 15 vuoden aikana EU-tasolla. Lisäksi se määrittää painotukset päästövähennystavoitteiden ja hiilenpoistojen välillä sekä asettaa kehykset mahdollisille sitoville hiilenpoistotavoitteille. Sen yhteydessä myös selventynee, miten hiilenpoistot sisällytetään ja suhteutetaan EU:n muihin politiikkakehikoihin. 

Komission Call for evidence ja Public Consultation ovat auki 23.6.2023 saakka. Nyt on vaikuttamisen paikka tavoitteen osalta. 

Muita parhaillaan lausunnolla olevia EU-asioita: 

EU, Commission adoption, Heavy-Duty vehicles – emission standards, DL 20.5.  

EU, Commission adoption, Wholesale energy markets – market manipulation, DL 22.5.  

EU, Commission adoption, Electricity Market Reform, DL 23.5.  

EU, Commission adoption, Net Zero Industry Act, DL 7.6. (dl mahdollisesti siirtyy pidemmälle puuttuvien käännösten takia)