Bioenergia ry:n toimialapäällikkö ja Bioenergia-lehden päätoimittaja Tage Fredriksson on nimitetty yhdistyksen kunniajäseneksi. Fredriksson on ollut merkittävä toimija yhdistyksen perustamisessa ja sen toiminnassa perustamisesta alkaen. Hän on myös luotsannut yhdistyksen julkaisemaa Bioenergia-lehteä sen koko ilmestymisen ajan. 

Bioenergia ry kiitti Tage Fredrikssonia kunniajäsenyydellä syyskokouksessaan 8.12.2023. Fredriksson on vastannut yhdistyksen alusta saakka Puuenergiavaliokunnan sekä Biopolttonesteet, kaasumainen bioenergia ja biojalosteet -valiokunnan toiminnasta. Ennen Bioenergia ry:n perustamista Fredriksson toimi Puuenergia ry:n toiminnanjohtajana ja oli tärkeässä roolissa, kun Bioenergia ry:tä perustettiin vuonna 2011. Pitkän ja merkittävän uran bioenergia-alalla tehnyt Fredriksson siirtyy eläkkeelle vuoden vaihteessa. 

– Olen saanut olla tiedon ja kokemusten välittäjänä bioenergian alkulähteiden ja käyttöpaikkojen välissä. Tiedon tarvetta on ollut eri päättäjillä ja toimijoilla. Tietoisuus bioenergiasta, sen kilpailukyky ja uskottavuus oli uran alussa varsin heikkoa, mutta pitkäjänteinen työ osana laajaa verkostoa on kantanut hedelmää. Bioenergian rooli on nyt Suomen energiahuollossa ja uusiutuvana energiana erittäin suuri ja sen merkitys on edelleen kasvussa, Fredriksson sanoo. 

 Päätoimittajana Fredriksson on toiminut vuodesta 1996 alkaen. Tällöin julkaistiin ensimmäisen kerran Puuenergia-lehti, joka myöhemmin muuttui Bioenergia-lehdeksi. 

– Bioenergia-lehdellä on ollut vuosien varrella suuri määrä avustajia eri puolilla Suomea ja haluan kiittää heitä tärkeästä panostuksesta, Fredriksson korostaa. 

Hän on kirjoittanut vuosien varrella lehteen runsaasti artikkeleita ja kolumneja ja kokenut erityisen kiinnostavaksi tutustumisen yrittäjien arkeen juttuja tehdessään. 

Tage Fredriksson on seitsemäs Bioenergia ry:n kunniajäsenyyden saanut henkilö. 

Lisätietoja:
Tage Fredriksson, toimialapäällikkö, Bioenergia ry, 040 511 2246, tage.fredriksson@bioenergia.fi
Harri Laurikka, toimitusjohtaja, Bioenergia ry, 040 1630 465, harri.laurikka@bioenergia.fi