Yhteenveto tammi-kesäkuusta 2021 

Alkuvuotta on Bioenergia ry:n toimistolla leimannut pitkittynyt koronakriisi, tapahtumien järjestäminen, henkilövaihdokset, turvetyöryhmään osallistuminen, hallituksen puoliväliriihi huhtikuussa, sisäinen strategiatyö ja neuvottelut biohiilen edunvalvonnasta, kuntavaalit ja niiden siirtyminen kesäkuuhun sekä valmistautuminen komission Fit-for-55 -pakettiin. Töitä on saatu tehdä ja jouduttu tekemään etänä, mutta aktiivisuus on ollut entisellä tai osin korkeammalla tasolla.  

BEryn Hannu Salo teki tammi-maaliskuussa intensiivisesti töitä työ- ja elinkeinoministeriön alaisessa turvetyöryhmässä. Työ valmistui maaliskuun lopussa ja myös BEry otti kantaa lopputulokseen. Alkuvuonna puhutti myös komission esitys kestävän rahoituksen taksonomiasta eli luokittelusta, joka julkaistiin huhtikuussa. Kommentoimme tulosta tuoreeltaan ja jatkoimme asiaan vaikuttamista. Marinin hallituksen huhtikuiseen puoliväliriiheen muotoilimme viestejä pitkin kevättä, kommentoimme myös lopputulosta tuoreeltaan ja myöhemmin vielä tarkemmin. Fit-for-55 -pakettiin on valmistauduttu jo viime vuonna, mutta tämän vuoden puolella vaikuttamistyötä jatkettiin koko alkuvuosi. 

Kaksi tapahtumaa ja useita webinaareja

Järjestimme keväällä kaksi isompaa tapahtumaa, jotka veivät paljon toimiston työaikaa. Vuoden ensimmäinen tapahtuma, bioenergiaan keskittynyt Talviwebinaari, pidettiin tammikuussa. Toukokuussa pidettiin Hiilensidonta 2021 -tapahtuma webinaarina yhdessä MTK ry:n, Metsäteollisuus ry:n ja Suomen Biohiiliyhdistys ry:n kanssa. Näiden lisäksi järjestimme viisi jäsenwebinaaria ja viisi kuntavaaliwebinaaria, joista kaksi viimeistä teemalla ”Polttamatta paras?” yhdessä Energiateollisuus ry:n kanssa (ks. tarkemmin Bioenergia ry:n kuntavaalisivut). 

Helmikuussa yhdistyksen viestintäpäällikkö Johanna Lahti siirtyi toisen työnantajan palvelukseen ja hetken mietittyämme saimme Maaseudun energiayrittäjyys -hankkeen koordinaattorina toimineesta Iida Hollménista uuden viestintäasiantuntijan. Siirtymää auttoi onnekkaasti ja merkittävästi, että Erika Laajalahti palasi vanhempainvapaalta maaliskuun alussa. 

Suomen Biohiiliyhdistyksen toiminnan siirtyminen Bioenergialle

Helmikuussa käynnistimme BEryn strategian päivityksen erilaisilla sisäisillä keskusteluilla, jotka jatkuvat vielä syksyllä. Keväällä käytiin myös neuvottelut Suomen Biohiiliyhdistyksen ja BEryn yhteistyön lisäämisestä, mikä kulminoitui aiesopimukseen ja yhteiseen tiedotteeseen yhdistymisestä kesäkuun alussa ja on jatkunut kesän aikana Biohiiliyhdistyksen jäsenten kutsumisella BEryn jäseniksi. Virallisesti Biohiiliyhdistyksen toiminta aloittaa osana BEryä vuoden 2022 alussa, mutta toimintaa viritellään jo syksyn aikana. 

Runsaasti lausuntoja

Numeroiden valossa viimeisen kahden vuoden aikana olemme kirjoittaneet todella paljon lausuntoja. Tähän on vaikuttanut EU:n lainsäädäntövalmistelun tilanne ja aktivoitumisemme siinä, mutta myös hallituksen esitysten käynnistyminen kotimaassa. Esityksiä sidosryhmille ja vaikuttajatapaamisia on ollut lähes entiseen tapaan, mutta ne ovat luonnollisesti 2020–2021 olleet pääosin etätapaamisia. Viestinnässä olemme hieman lisänneet aktiivisuutta somessa ja onnistuneet parantamaan mediaosumien määrää. 

 

Harri Laurikka, toimitusjohtaja