REPowerEU-toimenpidesuunnitelma ei edistä tasapainoisesti venäläisen energian korvaamisen vaihtoehtoja ja sisältää panostuksia fossiilisen energian käytön lisäämiseksi. Samalla EU:ssa viedään edelleen eteenpäin lainsäädäntöä, jolla pyritään rajaamaan uusiutuvan bioenergian tuotantoa ja käyttömahdollisuuksia. REPowerEU-suunnitelman kannatettava tavoite on kiihdyttää biokaasun ja biometaanin tuotantoa voimakkaasti, mutta käyttö tulisi mahdollistaa myös liikenteessä täysipainoisemmin.

Euroopan komissio on tänään esitellyt laajan REPowerEU-toimenpidesuunnitelmansa, joka tavoittelee riippumattomuutta Venäjän fossiilisesta energiasta. Tiedonanto aiheesta julkaistiin maaliskuussa. Mukana on nyt ehdotuksia niin energiatehokkuuden, uusiutuvan energian, vedyn käytön ja ulkoisen energiayhteistyön lisäämiseksi kuin myös lupamenettelyjen sujuvoittamiseksi. Bioenergia ry on Ukrainan sodan käynnistyttyä perännyt (14.4.) keskeisenä toimenpiteenä uuden tilanteen huomioimista myös viime kesänä esitellyn massiivisen 55-valmiuspaketin (Fit-for-55) viimeistelyssä. Yhdistys on myös (9.5.) kertonut yli 500 yrityksen vaatineen bioenergialle isompaa roolia REPowerEU-suunnitelmassa. 

– Olemme uusiutuvan bioenergian hyödyntämisen osalta kokonaisuutena pettyneitä komission tänään esittelemän REPowerEU-suunnitelman lähestymistapaan sekä tapaan, jolla 55-valmiuspaketin neuvotteluissa samalla edelleen pyritään lisäämään esteitä bioenergian hyödyntämiselle. On turhauttavaa, että toimintaympäristön muuttuessa haastavammaksi komissio pyrkii rajaamaan vaihtoehtoja, kun pikemmin pitäisi lisätä joustavuutta. Suunnitelma perustuu myös kasvavaan keskusjohtoisuuteen, jossa pyritään tekemään teknologiavalintoja jäsenmaiden ja yritysten puolesta, toteaa Bioenergia ry:n toimitusjohtaja Harri Laurikka. 

Pyrkimys biokaasun ja biometaanin tuotannon ja käytön voimakkaaseen kiihdyttämiseen 35 miljardiin kuutiometriin 2030 (vastaa noin 342 TWh) on kuitenkin ilahduttava avaus komissiolta. Komission tulisi johdonmukaisesti myös mahdollistaa biometaanin käyttö liikenteessä laajasti huomioimalla se ajoneuvoja ja liikennettä sekä niiden rahoitusta koskevassa lainsäädännössä.  

Bioenergia on edelleen EU:n merkittävin uusiutuvan energian lähde. Komission kovakorvaisuus kiinteään biomassaan perustuvan bioenergian lisämahdollisuuksiin lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä on ristiriitaista fossiilisen tuontienergian riippuvuuden jatkuessa ja komission ehdottaessa lisäinvestointeja fossiiliseen infrastruktuuriin EU:ssa. EU:n bioenergian kotimaisuusaste vuonna 2020 oli 96,6 %, kun se maakaasulla oli 16 % ja öljyllä 5 % vuonna 2020 (Lähde: Bioenergy Europe 2021). Bioenergia voisi kansainvälisen energiajärjestö IEA:n arvion mukaan hyvin nopeasti tuottaa 50 TWh sähköä. EU:ssa hiilinieluja tullaan sääntelemään kokonaan erillisellä LULUCF-asetuksella. Luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi on useita erillisiä aloitteita. 

On hyvä huomata, että neuvottelut ehdotuksista ovat vasta alkamassa ja jokainen jäsenmaa voi EU-lainsäädännön sisällä tehdä itselleen parhaat ratkaisut tässä nopeasti muuttuneessa tilanteessa. Markkinoilta tulleiden tietojen mukaan hyvin monissa EU-jäsenmaissa bioenergian lähiaikojen näkymät ovat varsin vilkkaat. 

Lisätiedot: Harri Laurikka, toimitusjohtaja, puh. 040 1630 465, harri.laurikka(a)bioenergia.fi