Komissio esitteli marraskuun lopussa lainsäädäntöesityksen hiilenpoistojen sertifioinnista. Bioenergia ry kommentoi esitystä tuoreeltaan tiedotteessa 1.12.2022. Joulukuussa yhdistys muodosti kantojaan esitykseen. 

Maailmanlaajuisten ilmastopäästövähennysten taso jää selvästi kansainvälisten sopimusten tavoiteuralta 2020-luvulla. Siksi hiilenpoistoratkaisuja on kehitettävä ja lisääntyviä hiilenpoistoja ilmakehästä tarvitaan jo nyt. Yhtenäinen laadukkaiden hiilenpoistojen sertifiointi on edellytys tälle kehitykselle ja sen kanssa tulee edetä mahdollisimman ripeästi, kuitenkin varmistaen jäsenvaltiot ja toimijat osallistava valmistelu. 

Hiilenpoistoissa tulee mahdollistaa laaja valikoima ratkaisuja: luonnonnielut metsissä ja pelloilla, pitkäikäiset puutuotteet sekä tekniset nieluratkaisut. Ratkaisujen eriyttäminen komission esityksessä on kannatettava rakenne. 

Yksinkertainen malli mahdollistaa kehityksen 

Metodologioiden valmisteluun tulee ottaa oppimisen ja kehittämisen asenne. Lähdetään liikkeelle yksinkertaisella mallilla, jota syvennetään muutaman vuoden kokemusten jälkeen. Tämän myötä ensimmäiset hankkeet eivät kohtaa ylipääsemätöntä seinää. Menetelmien laajentaminen tai monimutkaistaminen askel kerrallaan on paljon parempi kuin ylimitoitetut lähtövaatimukset, jotka toimivat kehityksen esteenä ja joista joudutaan mahdollisesti palaamaan yksinkertaisempaan. 

Fokus pidettävä hiilenpoistojen edistämisessä 

Poistojen edistäminen, niiden kustannustehokkuus ja pysyvyys sekä toimintaa (monitorointi, raportointi, todentaminen) koskeva läpinäkyvyys ovat tärkeät toiminnalliset tavoitteet. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että sertifiointitoiminnan päätarkoituksen tulee pysyä hiilenpoistojen edistämisessä eikä sertifiointitoiminta saa muodostua kohtuuttoman monimutkaiseksi. Siihen voi vaikuttaa pitämällä vaatimusten laatu suhteessa muihin hanketyyppeihin sekä kriteerien lukumäärä kohtuullisena ja suoraviivaisesti todennettavina. Myös muut auditoinnit, kuten päästökauppa ja kestävyysauditointi tulee voida hyödyntää poistojen sertifioinnissa todisteina.  

Esitys jää monessa seikassa hyvin yleiselle tasolle ja epäselväksi yksityiskohtien osalta. Koska kyseessä on suoraan sovellettava EU asetus, tulee määritelmiä neuvotteluvaiheessa tarkastella delegoinnin alaisten artikloiden osalta. Tällöin lisätään komission delegoinnin ennakoitavuutta.